Buka akaun SSPN -i Plus. Kenapa perlu buka akaun SSPN -i Plus? Sebelum itu mari sama sama kita mengenali dulu akaun SSPN -i Plus.

Sama seperti akaun SSPN -i, akaun SSPN -i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. Bezanya akaun SSPN -i Plus mempunyai perlindungan takaful yang murah dan komprehensif yang tiada pada akaun SSPN -i. Klik Buka Akaun SSPN -i Plus untuk terus membuka akaun SSPN -i Plus.

Akaun SSPN -i Plus mengunapakai konsep simpanan secara komitmen bulanan dan jumlah simpanan adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.

Apa itu akaun SSPN -i Plus?

Seperti yang telah diterangkan diatas, secara ringkasnya, akaun SSPN -i Plus merupakan produk simpanan patuh syariah untuk perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi dan pada masa yang sama memberi perlindungan takaful.

Perbezaan akaun SSPN -i Plus dengan akaun SSPN -i

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbezaan diantara akaun SSPN -i Plus dengan akaun SSPN -i yang sedia ada, layari artikel kami “Perbezaan akaun SSPN -i Plus dengan akaun SSPN -i”

Syarat-syarat untuk membuka akaun

Mereka yang layak adalah semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai unur 64 tahun layak membuka akaun SSPN -i Plus untuk diri sendiri dan boleh membuka akaun SSPN -i Plus untuk anak atau jagaan yang sah (mestilah warganegara Malaysia) yang berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun.

Siapakah yang layak membuka akaun?

Syarat-syarat membuka akaun SSPN -i Plus ini terbahagi kepada dua, iaitu syarat-syarat kepada Pendeposit dan Penerima Manfaat.

 1. Pendeposit
  • Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja
  • Berumur 18 tahun keatas sehingga mencapai 64 tahun
  • Setiap pendeposit hanya boleh membuka satu akaun untuk setiap penerima manfaat
  • Pendeposit yang berbeza boleh membuka akaun bagi penerima manfaat yang sama
 2. Penerima Manfaat
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 1 hari sehingga mencapai 29 tahun
  • Penerima manfaat adalah terdiri daripada diri sendiri atau anak atau anak jagaan yang sah sahaja

Keistimewaan Akaun SSPN -i Plus

Berikut adalah keistimewaan yang bakal dinikmati oleh mereka yang membuka akaun SSPN -i Plus:-

 1. Patuh syariah
 2. Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM15,000 setahun. Untuk maklumat lanjut layari artikel “Pelepasan taksiran cukai pendapatan dengam akaun SSPN -i Plus
 3. Komitmen simpanan serendah RM30 sebulan atau RM1 sehari
 4. Manfaat kematian /keilatan kekal (kemalangan) sehingga RM1,000,000
 5. Tiada pemeriksaan kesihatan
 6. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan
 7. Khairat kematian termasuk pasangan dam maksimum 3 orang anak
 8. Manfaat takaful bagi 36 jenis penyakit kritikal
 9. Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari
 10. Layak memohon pinjaman PTPTN
 11. Perlindungan 24jam di seluruh dunia

Inilah 11 keistimewaan yang anda akan perolehi dengan membuka akaun sspn -i plus untuk anak atau anak jagaan anda yang sah.

Pakej simpanan akaun SSPN -i Plus

Untuk membuka akaun SSPN -i Plus, kena lah pilih salah satu dari 6 pakej ini, iaitu Intan, Delima, Topas, Zamrud, Nilam dan Berlian. Setiap satu pakej ini mempunyai keistimewaan tersendiri.

Berikut adalah pakej yang ditawarkan dalam akaun SSPN -i Plus:-

PAKEJINTANDELIMATOPASZAMRUDNILAMBERLIAN*
Simpanan
SSPN -i Plus
RM20RM40RM90RM180RM270RM200
Sumbangan TakafulRM10RM10RM10RM20RM30RM300
JumlahRM30RM50RM100RM200RM300RM500

Pendeposit yang membuka akaun SSPN -i Plus untuk diri sendiri hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja dengan mana-mana pakej.

Walau bagaimanapun, seseorang pendeposit boleh membuka banyak akaun untuk penerima manfaat yang berlainan (anak/ anak jagaan yang sah sahaja) bagi pakej yang sama atau berlainan, kecuali untuk pakej Berlian (hanya terhad kepada dua (2) akaun untuk seorang pendeposit atau perlindungan kematian/ ilat kekal (kemalangan) maksimum sebanyak RM2,000,000).

Manfaat takaful

Berikut adalah manfaat takaful akaun SSPN -i Plus, ianya berkait rapat dengan pakej simpanan akaun SSPN -i plus yang dibuka.

Manfaat TakafulINTANDELIMATOPASZAMRUDNILAMBERLIAN
Kematian/ keilatan
kekal & menyeluruh
(Kemalangan)
40,000 40,000 40,000 80,000 120,000 1,000,000
Kematian/ keilatan
kekal & menyeluruh
(Biasa)
20,000 20,000 20,000 40,000 60,000500,000
Keilatan
kekal & sebahagian
(Biasa dan
kemalangan)
n/an/a n/a n/a n/a 100,000
36 Penyakit
Kritikal
(Bayaran manfaat
dipercepatkan)
10,00010,00010,00020,00030,000100,000
Elaun kemasukan
hospital
20 20 20 40 60 200

Bagi Khairat kematian pendeposit, pasangan (yang pertama & sah sahaja) dan anak; berikut adalah manfaat takaful SSPN -i plus untuk pakej Intan, Delima, Topas dan Zamrud,

 • RM2,500 bagi pendeposit dan pasangan
 • RM1,000 setiap anak – maksimum 3 orang anak sahaja

Manakala untuk pakej Berlian

 • RM18,000 pendeposit
 • RM9,000 pasangan
 • RM2,000 setiap anak – maksimum 3 orang anak sahaja

Pakej Berlian adalah terhad kepada 2 akaun sahaja bagi seorang pendeposit atau perlindungan takaful maksimum sebanyak RM2,000,000

Kesimpulan

Tunggu apa lagi? Ayuh mari buka akaun SSPN -i plus secara online. Layari artikel Buka akaun SSPN -i Plus untuk maklumat lanjut mengenai akaun SSPN -i plus.